Team Details

Хөтөлбөрт хэн ХАМРАГДАХ вэ?

ХӨТӨЛБӨРТ БҮС, ОРОН НУТАГТ ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛЫГ ИННОВАЦ АШИГЛАН ШИЙДВЭРЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ БҮХ НАСНЫ ИРГЭД, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ХАМРАГДАХ БОЛОМЖТОЙ.
 • хамрагдах хүрээ:

  Монгол Улсын 21 аймаг, 9 дүүрэг
 • Бүсээр:

  Нийслэл, Баруун, Зүүн, Говь, Хангай, Төв
 • Иргэн бол:

  Бүс нутагтаа оршин суудаг Монгол улсын иргэн байх
 • Баг бол:

  Гишүүд нь тухайн бүс нутагтаа оршин суудаг байх
 • ААН бол

  ЖДҮ -ийн ангиллаас даваагүй байх