Office Address

66 Broklyn Street, New York United States of America

Ready to get ourmarketing services

Send us a message

ХЭН ОРОЛЦОХ БОЛОМЖТОЙ ВЭ?

Арга хэмжээнд бүс, орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг инноваци ашиглаж шийдвэрлэх хүсэлтэй иргэд, баг, аж ахуйн нэгжүүд хамрагдана.