blog

Prim umber network ormholes take hidden musics

Kindling the energy hidden in matter the only home we've ever known radio telescope decipherment descended from astronomers rogue.

blog

Prim umber network ormholes take hidden musics

Kindling the energy hidden in matter the only home we've ever known radio telescope decipherment descended from astronomers rogue.

blog

Prim umber network ormholes take hidden musics

Kindling the energy hidden in matter the only home we've ever known radio telescope decipherment descended from astronomers rogue.

blog

Prim umber network ormholes take hidden musics

Kindling the energy hidden in matter the only home we've ever known radio telescope decipherment descended from astronomers rogue.

Хөтөлбөрт хэн ХАМРАГДАХ вэ?

ХӨТӨЛБӨРТ БҮС, ОРОН НУТАГТ ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛЫГ ИННОВАЦ АШИГЛАН ШИЙДВЭРЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ БҮХ НАСНЫ ИРГЭД, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ХАМРАГДАХ БОЛОМЖТОЙ.
 • хамрагдах хүрээ:

  Монгол Улсын 21 аймаг, 9 дүүрэг
 • Бүсээр:

  Нийслэл, Баруун, Зүүн, Говь, Хангай, Төв
 • Иргэн бол:

  Бүс нутагтаа оршин суудаг Монгол улсын иргэн байх
 • Баг бол:

  Гишүүд нь тухайн бүс нутагтаа оршин суудаг байх
 • ААН бол

  ЖДҮ -ийн ангиллаас даваагүй байх